مراحل تهیه نقشه

مراحل کلی تهیه نقشه شهرداری

مراحل کلی تهیه نقشه شهرداری در ادامه شرح داده شده است. ممکن است مراحل ذیل بر اساس زمان و تغییر قوانین تغییراتی داشته باشد. ما سعی میکنیم این برگه را همواره به روز نگهداریم. اما در صورت تمایل بر انجام پروژه و دریافت جدید ترین اطلاعات پیشنهاد میکنیم با ما در تماس باشید.

تشکیل پرونده

جهت احداث بنا ، ابتدا نیاز به تشکیل پرونده در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهرمیباشد.در این مرحله اولین گام، گرفتن دستور نقشه از شهرداری است. در دستور نقشه شهرداری مشخصات و ابعاد ملک مطابق با طرح تفصیلی جامع شهر و آخرین مصوبات شهرسازی توسط سازمان ها و ادارات مربوطه برای احداث بنا تعیین می شود.

دستور نقشه چیست؟

دستور نقشه نوعی ابلاغ رسمی شهرداری به مالک است که مالک می تواند بر مبنای آن نقشه ساختمانی بر اساس ضوابط و آئین نامه های شهرداری و طرح تفصیلی از طراح صاحب صلاحیت درخواست طراحی را نماید که در قالب یک یا دو برگ حاوی اطلاعات زیر به مالک توسط دفاتر خدمات الکترونیک شهر شهرداری تحویل می گردد.دستور نقشه بنا بر درخواست کتبی مالک و یا وکیل قانونی وی پس از طی گردش اداری و تائید بخش صدور پروانه شهرداری منطقه صادر می گردد و فقط به مالک و یا وکیل قانونی وی ارائه میگردد.

در دستور نقشه اطلاعات زیر درج می شود:
شماره پرونده کامپیوتری شهرداری
مشخصات پلاک ثبتی، بلوک و کد شناسائی ملک
نوع بافت: بافت فرسوده، بافت ناپایدار
مشخصات مالک، مشخصات متقاضی
ابعاد سندی ملک، ابعاد موجود ملک، ابعاد باقیمانده ملک پس از اصلاح، ابعاد گذر
مساحت طبق سند، مساحت طبق وضع موجود، مساحت پس از اصلاح، کاربری ملک در طرح تفصیلی، تجاوز به گذر، تجاوز به املاک مجاور
توضیحات برو کف
توضیحات پهنه بندی در طرح تفصیلی شامل:نوع پهنه ، در صد پوشش، حداکثر تراکم مجاز، تعداد طبقات مجاز ، محل احداث بنا، حداکثر پیشروی، سطح اشغال
جانمایی ملک(مطابق با سامانه طرح تفضیلی)
توضیحات دستور نقشه

مدارک لازم جهت اخذ دستور نقشه چیست؟

اصل و تصویر سند مالکیت
اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک و یا مالکین
در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد ، ارائه معرفی نامه رسمی با تعیین حدود اختیارات نماینده ، اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت الزامی است.
در صورت مراجعه وکیل ، اصل و تصویر وکالت نامه ، شناسنامه و کارت ملّی وکیل الزامی است.
(منظور از وکیل، شخصی است که به نمایندگی مالک اقدام می نماید مثل سازنده و یا اشخاصی که خدمات اداری انجام می دهند)
اصل و تصویر فیش نوسازی سال جاری ملک
در صورت فوت مالک (اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت همراه با شناسنامه و کارت ملی وراث)
نقشه ۲۰۰۰/۱ وضع موجود که محل دقیق ملک توسط مالک یا وکیل قانونی ایشان بر روی آن مشخص شده است.

جهت درخواست های صدور پروانه حضور کلیه مالکین و یا وکیل قانونی ایشان الزامی است.

گردش کار چاپ دستور نقشه چیست؟

تشکیل پرونده: کارشناس تشکیل پرونده شهرداری موظف است پس از اخذ مدارک ، تایید صحت مدارک و تطبیق آنها ، درخواست متقاضی را در سیستم ثبت نموده و رسید آن را که شامل شماره پرونده ، تاریخ ثبت ، نام مأمور بازدید و زمان بازدید می باشد ، تحویل متقاضی نماید.
بازدید: مأمور بازدید شهرداری موظف است در زمان اعلامی از ملک مورد درخواست بازدید و گزارش خود را در سیستم ثبت نماید.

برای دریافت دستور نقشه به کجا باید مراجعه شود ؟

به واحد شهرسازی شهرداری مناطق شهری برای دریافت دستور نقشه می بایست مراجعه گردد.

چگونه از روی دستور نقشه طراحی انجام می شود؟

ابتدا ابعاد زمین را بر اساس ابعاد پس از اصلاحی مندرج در دستور نقشه ترسیم می کنیم .
سپس درز انقطاع را بر اساس فرمول مربوط به آن ترسیم می کنیم .(۲۰۰/۱ ارتفاع از روی شالوده )
نوع اسکلت را مشخص می کنیم .
محل راه پله و آسانسور تعیین شود .
محل پارکینگ ماشین ها مشخص شود .
پلانها ، نماها و برش های ساختمان ترسیم می شود.


چاپ